Gemeente veurne

Die Nobele Rose

       

Oorspronkelijk bevond het hotel "Die Nobele Rose" zich op de Grote Markt waar nu een modern gebouw staat met opschrift "Addecco". Daar logeerde de Franse romanticus Victor Hugo in 1837. In 1890 verhuisde het hotel naar de Noordstraat 11. Verschilende bekende mensen uit binnen- en buitenland hebben hier gelogeerd met onder andere Duitse dichter Rainer Maria Rilke, de Belgische Nobelprijs-winnaar en schrijver Maurice Maeterlinck en wetenschapster Marie Curie.

Het gebouw dateert van 1575. Het is een renaissance gevel met prachtig tabernakelvenster met schelpvulling in de geveltop. De machtige gewelven worden door twee vrijstaande zuilen opgevangen.

Locatie Noordstraat 11
Bezoeken?                                  Die Nobele Rose is niet open voor het publiek

 

Te bezichtigen tijdens deze routes:

         Cogge - Geeraert     iPhone schermafbeelding 1
Stadswandelroute   Cogge-Geeraertsfietsroute   Veurne, van vluchtburcht tot vestingstad

 

LCP