Gemeente veurne

Veurnse Slaper

Veurnse Slaper

In de veertiende eeuw stortte de lakennijverheid tussen Vlaanderen en Engeland in elkaar en dit had als gevolg dat kleine stadjes in verval kwamen, doordat er geen wol meer geleverd werd. De bevolking moest de stad verlaten om werk te zoeken op het platteland, meer bepaald in de landbouwsector. Hierdoor ontvolkte de stad en bleven er enkel nog ouderen wonen. Deze hadden hun schaapjes op het droge en moesten niet meer werken. Ze konden leven van hun opbrengsten dat ze verdiend hadden tijdens hun leven. Zo werd Veurne een stad van oude renteniers. Op een spottende wijze werden die “slapers” genoemd. Zo kreeg Veurne zijn bijnaam van de Veurnse slaper. Een naam die ook zijn medewerking verleende aan een biertje met die naam (sinds 1985), een jenever (sinds 1989) en een koek (Veurnse Slaapmutse).

In de zestiende eeuw schreef de Bruggeling Eduard Dedene al een gedicht waarin die naam voorkwam. In zijn gedicht “De Langen Adieu” beschreef hij elke stad in Vlaanderen met hun spotnaam. De naam “Veurnsche Slaper” kwam er in voor. In 1959 werd in het stadspark te Veurne door VTB-VAB een bank geplaatst met de naam “de slapersbank”. Een zinsnede uit het gedicht van Dedene staat er op “Slapers van Veurne, hebt ook uwen toer”. Begin de jaren zeventig van de vorige eeuw werd in Veurne een karnavalorde opgericht met de naam “de Veurnse slaper”. De orde richtte tot in 1989 jaarlijks een karnavalstoet in. Nadien werd de organisatie ontbonden. Nadien werd één van de leden aangesteld als “de Veurnse slaper”. Dit is een folkloristische figuur die thans in zijn ouderwets slaapkostuum (met streepjes) en dito slaapmuts de stad opvrolijkt bij tal van evenementen.

LCP