Gemeente veurne

Spaanse sporen in Veurne

Deze boeiende wandeling start met de geboorte van Karel V die aan het grootste Europese rijk sinds Karel de Grote komt te staan. We staan stil bij prachtige gebouwen uit die tijd en bij bestuurlijke en openbare werken onder het Spaans bewind zoals de drooglegging van De Moeren onder de Spaanse landvoogden Albrecht en Isabella. Hun ingenieur Wenceslas Coberger, de Veurnse schilder Vigor Boucquet en abt Jacobus Clou – die aan de oorsprong ligt van de Boetprocessie – passeren de revue. Maar Veurne is ook in de ban van religieuze hervormingen. Geuzen en beeldenstormers plunderen de Sint-Niklaasabdij en –kerk. Calvinisten nemen het roer over, maar worden door de Spaanse veldheer Alexander Farnese weer verjaagd. Ook het droevige lot van ketters en heksen en hun meedogenloze vervolging in Veurne komt aan bod.

 

Hoogtepunten Geleid bezoek door de binnenstad
Duur 1,5 à 2 uur
Prijs

€100 gids

+ €2 p.p. toegang stadhuis

Meer info

& boeken

Françoise Vanfleteren

Tel.: +32 58 33 55 34

groepen@veurne.be

Algemene voorwaarden & info

Digitaal loket

LCP