Gemeente veurne

Galerie Hoge Bomen

Rita Vansteenlandt

Karel Dierickx, Rita Vansteenlandt en permanentie

Rita Vansteenlandt

'Rita Vansteenlandts landschappen van vandaag', het wordt steeds duidelijker dat Rita Vansteenlandt een unieke plaats inneemt in de beeldende kunst van vandaag en in wat wij zouden kunnen omschrijven als een hedendaags beleven van het landschap of het landschappelijke. Zij is een vernieuwer zowel op formeel als op puur plastisch vlak, een vernieuwer die voortbouwt op de verworvenheden zoals het een echte vernieuwer past. Men bouwt immers geen monument op wat niet bestaat of bestond.
Zij schildert letterlijk en figuurlijk vanuit een verheven plek en attitude de werkelijkheid in een lyriek van kleuren die niet eens irreëel is en die de bewoner verbaasd herkent zonder dat hij wellicht meteen zal merken dat storende elementen door kleur en ordening en via een brede ritmiek zijn opgevangen en uitgewist. De werkelijkheid is in haar oeuvre aanleiding tot het beoefenen van een daad van heerlijke picturaliteit.’
Hugo Brutin a.i.c.a.

Karel Dierickx

Karel Dierickx, geboren in Gent 1940, ontwikkelde zich als schilder en tekenaar vanuit de abstractie naar een schilderkunst waarbij hij de waarneming van klassieke thema’s zoals landschap, stilleven of portret voortdurend in vraag stelt. Dierickx creëert een wereld die voor verschillende interpretaties vatbaar is, een wereld waarin de schilderkunst als een procesmatig gebeuren wordt ervaren. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen de rusteloze, ongeduldige identiteit van de kunstenaar en zijn
waarneming van de natuur der dingen. Het is alsof het leven – zowel tekstueel als structureel – in beweging blijft en groeit naar metamorfosen en tegenstellingen. De kunstenaar vermijdt elke nauwkeurigheid en onthult tezelfdertijd hoe hij de wereld bij het schilderen en tekenen beleeft.
Jan Hoet, november 2011, München

In permanentie

Eddy Walrave, Roman Strobl, Rémi Bourquin, Daniel Sàez

Meer info over het de tentoonstelling tijdens Toeren en Loeren? Klik hier

Reservaties tijdens de week:

Bel naar 0472 22 90 14
galerie.hogebomen@skynet.be
www.galerie-hogebomen.be

LCP