Dorpen bij buren - Volzet

Deze informatie is niet meer actueel!
In de Frans-Vlaamse regio verdwijnen steeds meer publieke en commerciële diensten en voorzieningen voor de inwoners. Wonen in dit landelijk gebied wordt hierdoor niet alleen moeilijker maar ook de sociale cohesie van de dorpen in de grensregio dreigt verloren te gaan. Hier en daar nemen inwoners echter zelf het heft in handen. Ze zetten initiatieven op die niet enkel gericht zijn op ...

Wanneer

  • di 2 apr 19
    van 09.15 u. tot 18.00 u.

Prijs

€ 10,00 (Basistarief: 10.00€)

Waar

naam
Bakkerijmuseum
adres
Albert I-laan 28630 Veurne

Info

In de Frans-Vlaamse regio verdwijnen steeds meer publieke en commerciële diensten en voorzieningen voor de inwoners. Wonen in dit landelijk gebied wordt hierdoor niet alleen moeilijker maar ook de sociale cohesie van de dorpen in de grensregio dreigt verloren te gaan. Hier en daar nemen inwoners echter zelf het heft in handen. Ze zetten initiatieven op die niet enkel gericht zijn op dienstverlening maar er ook voor zorgen dat mensen elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. In de loop van 2018 en 2019 trekken we er drie keer op uit, samen met onze Franse buren. We wisselen de Franse bodem en de Westhoek met elkaar af en ontdekken zo burgerinitiatieven waarbij mensen zich engageren in de eigen streekontwikkeling.  Deze uitstap is de tweede in een reeks van drie ontdekkingsdagen. Tijdens de eerste ontdekkingsdag gingen we langs in Hondschoote en Beveren aan de IJzer en zagen bij een bezoekje aan een strijkdienst, een naaiatelier, een kruidenier/café/wafelbakker hoe mensen met een mentale of sociale beperking initiatief nemen voor mensen in hun dorp of in de omliggende dorpen. Voor deze tweede ontdekkingsdag nemen Erfgoedcel CO7, Regionaal Landschap Westhoek en de Communauté de Commues des Hauts de Flandre (CCHF) ons op sleeptouw. Zij verzamelen oude en nieuwe beelden van dorpen en landschappen in de grensstreek. Die beelden kun je later raadplegen op een website: het 'participatief landschapsobservatorium'. Dat geeft je de mogelijkheid om landschappen en dorpsgezichten van vandaag te vergelijken met oud beeldmateriaal van vroeger. Oude foto's uit de erfgoedbank 'Westhoek verbeeldt' en de 'Médiathèque' van Wormhout geven ons een beeld van hoe dorpen, landschappen, infrastructuur en dienstverlening veranderen. Vrijwilligers steken graag een handje toe door het aanleveren van eigen fotomateriaal.   Wij starten de dag in Wormhout met een bezoek aan de Médiathèque en maken daarna onder begeleiding van een gids een wandeling doorheen het dorp. Op een aantal plaatsen nodigt hij ons uit om zelf foto's te nemen, die we dan zullen kunnen vergelijken met archieffoto's. Na het middagmaal trekken we richting Rode Berg. Ook hier volgen we de voetsporen van onze gids; ditmaal een gids uit 1992. In dat jaar maakten de Guides Nature des Monts de Flandre een fotoreeks van een van hun landschapswandelingen. Zevenentwintig jaar later volgen we hetzelfde traject en nemen we op dezelfde plekken opnieuw foto's. Later op de middag leggen we onze eigen foto's samen met die van weleer en leren we gericht kijken naar veranderingen binnen een dorpskern of in een landschap.  €10 (vervoer autocar, middagmaal, en koffie met cake inbegrepen)     Les villages des voisins La région franco-flamande est touchée par une diminution des services de proximité, publics et commerciaux. Par conséquent, vivre dans ce territoire rural devient plus difficile pour les habitants et la raréfaction des services de proximité menace également la cohésion sociale des villages de cette région frontalière.  Mais les habitants de certains villages osent prendre les choses en mains. Ils lancent des initiatives qui vont au-delà d'une nouvelle offre de services, en créant des occasions pour se rencontrer. En 2018 et 2019, nous partirons en excursion à trois reprises, avec nos voisins flamands. Nous  visiterons tour à tour le territoire français et le Westhoek belge et découvrirons les initiatives des citoyens qui s'engagent dans le développement de leur propre cadre de vie. Cette excursion sera la deuxième d'une série de trois journées découvertes. Au cours de notre première journée découverte nous sommes passés par Hondschoote et Beveren aan de IJzer et nous avons pu découvrir un atelier de repassage, un atelier de couture, un épicier, un café et un fabricant de gaufres.  Tout cela est un bon exemple des initiatives prises par les personnes souffrant d'un handicap mental ou social pour les habitants de leur village ou ceux des villages voisins. Pour cette deuxième journée découverte, la Cellule patrimoine CO7, le Regionaal Landschap Westhoek et la Communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF) nous feront découvrir des photos du temps passé et présent des villages et des paysages de la région transfrontalière. Ils ont rassemblé ces images qui pourront être consultées sur le site Web de l'observatoire paysager participatif.   Cet outil permettra de comparer ces paysages et ces villages d'aujourd'hui à ceux d'antan. D'anciennes photos de la banque du patrimoine du « Westhoek verbeeldt » et de la « Médiathèque » de Wormhout nous donneront une idée de la façon dont les villages, les paysages, les infrastructures et les services évoluent. Les trois partenaires font appel aux bénévoles pour alimenter les photothèques de part et d'autre de la frontière. Nous commencerons la journée à Wormhout avec une visite de la Médiathèque et ensuite nous nous promènerons avec un guide à travers le village. À certains endroits, il nous invitera à prendre des photos que nous pourrons ensuite comparer avec les photos d'archives. Après le déjeuner, nous nous dirigerons vers le Rode Berg. En 1992, les Guides Nature des Monts de Flandre avaient déjà réalisé une série de photos lors d'une de leurs promenades. Vingt-sept ans plus tard, nous suivrons le même parcours et nous reprendrons des photos des mêmes endroits. Plus tard dans l'après-midi nous comparerons nos photos à celles de jadis et nous pourrons interpréter les évolutions. Emmenez votre appareil photo numérique ou votre smartphone. Cette série de "journées de découverte” a vu le jour dans le cadre du projet Interreg Partons 2.0 (développement participatif de la région) et est mise en œuvre conjointement avec le GECT - Groupement européen de coopération territoriale West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale.   Le mardi 2 avril 2019 de 9h30 à 18 heures. 9h30 Rendez-vous auprès de la médiathèque de Wormhout, 60 Place du Général? de Gaulle, 59470 Wormhout 10 € inclus transport en autocar, déjeuner et café   Inscriptions préalables jusqu'au 26/03 sur www.vormingplusow.be ou +32(0)59 50 39 52